Mesures Covid-19

Les mesures a seguir estan basades en el protocol FEEC per a l'organització de proves esportives durant la pandèmia derivada de la Covid-19
 

Normes generals

Higinene personal i
rentat de mans

Distància de seguretatMascareta

Els esportistes es podran treure la mascareta 1 minut abans de la sortida. Han de portar una mascareta durant el trascurs de la prova


Febre o símptomes

En cas de tenir febre >37.5 ºC o malestar no es podrà assistir a la prova 

Afectacions

Jornades tècniques

Aquest any no es duran a terme les jornades tècniques que ja venen sent l'activitat més esperada de la jornada prèvia a la cursa.

Punts d'avituallament

Aquesta edició no comptarà amb punts d'avituallament. Els esportistes han de ser autosuficients amb la gestió de l'aigua i el menjar. 

Guarda-roba

Degut a les baixes temperatures es permetrà guardar una peça de roba per corredor/a.

Briefing presencial

Aquest any el briefing previ a la cursa es rebrà per correu electrònic durant el dissabte.

Recollida de dorsals - Documentació

 


 Targeta FEEC

Caldrà mostrar la targeta conforme sou federats per la FEEC amb modalitat D (o superior) ja sigui en formàtic físic o al mòbil amb la app de la FEEC disponible per a Android i iOS.

Full d'autoresponsabilitat

Caldrà descarregar, emplenar i signar el següent document i mostrar-lo durant la recollida de dorsals. 

Previ a la cursa

 Control de DVA

Es  relitzarà un control del material necessari per a dur a terme la cursa segons el reglament. Es revisarà  també que tots els esportistes porten una mascareta que pot ser de requerit ús en algunes situacions durant la prova.

Control de temperatura

Es demanarà als esportistes que informin de la seva temperatura durant el control previ a la cursa.

Preparada per sortir!

Un cop passat el control de DVA i temperatura no es podrà sortir de la zona delimitada per a la sortida. Per tant caldrà portar només lo necessari per a la prova. No es podrà deixar cap mena de peça de roba a la zona de sortida.

Ordre d'arribada

El control es durà a terme per equips i per ordre d'arribada. Preguem màxima col·laboració durant aquest procés i respectar les distàncies de seguretat. Un cop passat el control l'equip serà dessignat a una zona de sortida i no es podrà moure fins al tret de sortida.

Durant la cursa

Mascareta

Tot i que es podrà realitzar la prova sense mascareta cal portar-ne una a sobre per si es produeix qualsevol circumstància que la requereixi.

Transicions

Durant les transicions caldrà respectar la distància de seguretat i col·locar-se de manera espaiada.

Arribada

Tan bon punt els esportistes hagin creuat la línia d'arribada s'hauran de posar la mascareta.

Entrega de premis

Hi haurà entrega de premis on caldrà respectar les distàncies de seguretat i els esportistes hauran d'agafar els premis que no seran entregats per la organització per reduir el contacte.

Les mesures exposades no són excloents del compliment del reglament de les competicions d'esquí de muntanya